İD Nasıl Çalışır ?

conferenceroom

Dikkat:  Hiçbir kurulum kalibre ve test edilmeden teslim edilemez. Salonlara yönelik indüksiyon döngü sistemleri, raftan alınan kullanıma hazır ürünler değildir. Sistem kurulmadan önce kullanım alanının etüdü yapılmalı, kurulum sonrasında da mutlaka uluslararası IEC 60118-4 standardına göre kalibrasyonu gerçekleştirilip test edilmelidir. FSM 2.0 ile 100 Hz, 1 kHz ve 5 kHz frekanslarının ±3 dB toleransında sağlandığı, yapılan kalibrasyon ve test ile onaylanmadan kurulum teslim edilemez.

microphone

Mikrofon

Salonda konuşmacının söyledikleri mevcut mikrofon aracılığıyla sisteme aktırılır. Sinemalar gibi mikrofon bulunmayan ortamlarda ses ve müzik sistemi doğrudan İD amplifikatörüne bağlanırken, banko tipi sistemler kendi özel dahili ya da harici mikrofonları ile kurulurlar.

SLS-300 front blueLED

Amplifikatör

İD amplifikatörü, salondaki mikrofona doğrudan bağlanır ya da eğer hoparlörlerle ses yayını yapılıyorsa, var olan ses düzeninin amplifikatörüne eklenir. İD amplifikatörü, gelen sesleri düşük voltajlı akıma dönüştürerek döngüye aktarır. Hangi tip ve kaç adet İD amplifikatörü kullanılacağı belirlenirken, salonun boyutları, koltuk düzeni, binanın mimari ve yapısal özellikleri, yapı içindeki metal miktarı, çevreden gelen gürültüler, salonun elektrik sistemi, ses taşmasının kabul edilir olup olmadığı gibi faktörler göz önünde bulundurulur. Sistem belirlenmeden önce gereken etütlerin ve modellemenin yapılması, İD sisteminin sorunsuz çalışması için büyük önem taşımaktadır.

Copper

DöngüİD amplifikatöründen çıkan akım, salonda yapılan döngü sistemi üzerinden dolaşır. Akım döngüden geçerken oluşturduğu manyetik indüksiyon dalgaları ile sesler salondaki dinleyicilere ulaşır. Döngü sistemi koaksiyel bakır kablolar ya da kendinden yalıtımlı iletken bakır bantlar ile gerçekleştirilir. Döngü tipi ve periferal ya da çoklu döngü kullanımı yapılan etüt ve karar verilen İD amplifikatörüne göre belirlenir.

man

Manyetik Dalgalar

Manyetik indüksiyon dalgaları salonda yayılırken işitme cihazının içindeki telecoil bobininden geçer. Bobin, indüksiyon dalgalarını algılayarak onları işitme cihazındaki mini amplifikatöre iletir. Burada işitilebilir sese dönüştürülen dalgalar, işitme cihazının hoparlörü ile kulağa doğrudan aktarılır. İşitme cihazı M (normal) pozisyondan T (telecoil) pozisyonuna getirildiğinde çevreden gelen sesler yerine sadece telecoil bobininin algıladığı sesleri kullanıcıya aktarır. Yeni nesil işitme cihazlarında ise bilgisayarla yapılan programlama sayesinde cihaz indüksiyon dalgalarını algılar algılamaz otomatik olarak T pozisyonuna geçer. Böylece işitme cihazı kullanan kişi, konuşmaları boğukluk, gürültü ya da yankı olmadan konfor içinde dinler.

Ses Taşması

overspillİndüksiyon döngüsünün yarattığı dalgalar, döngünün çevirdiği alanın yanı sıra, standart kurulumlarda döngünün dışına da taşabilirler. Bu taşma, yan yana salonlarda eşzamanlı etkinlikler sırasında ya da şirket toplantı odaları gibi konuşulanların gizli kalması beklenilen ortamlarda sorun oluşturabilir.

nooverspillSalonun dışında bulunan bir işitme cihazı kullanıcısının, içerideki konuşma ve yayını duyması konfor ve bilgi gizliliği için sorun oluşturduğu durumlarda, ses taşmasına izin vermeyen İD amplifikatör ve döngü sisteminin kullanılması gereklidir. Uzmanlarımız, etüt sırasında sizlerle görüşerek ses taşmasının kabul edilebilir olup olmamasına göre sistem tasarımını gerçekleştireceklerdir.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42

Bize ulaşın

Ahlat Sokak, No: 7/3, Balçova, 35330 İzmir

Tel: 0 (232) 277 07 91

Faks: 0 (232) 277 07 92

Eposta: bilgi@idturkiye.com